Privatlivspolitik

Sidst opdateret 24. maj 2018


På denne side kan du læse om hvordan vi behandler dine persondata, dine rettigheder og vores brug af cookies på vores hjemmeside. Det er vigtigt for os, at du  føler dig tryg ved vores behandling af de personoplysninger vi kommer i besiddelse af. Derfor er du til hver en tid velkommen til at kontakte os hvis du skulle have nogle spørgsmål.


Dataansvarlig


Hans Christian Andersen Airport S.M.B.A

Lufthavnvej 131, 

5270 Odense N

CVR: 35475346


Databeskyttelsesrådgiver

Hans Christian Andersen Airport har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du er velkommen til at kontakte, hvis du har nogle spørgsmål til hvorledes vi behandler dine personoplysninger eller lignende. Du kan kontakte vores DPO på mailen: dpo-kontakt@odense.dk


Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning.
  • Modsætte dig behandling af oplysninger.
  • Få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  • Klage til datatilsynet hvis du ikke er tilfreds med behandlingen.
  • Hvis behandlingen sker på dit samtykke, kan du til hver en tid tilbage trække dit samtykke.
  • Modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. (dataportabilitet)

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet, hvilket er tilfældet ved overvågning. Det afhænger af omstændighederne i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


Opdatering af privatlivspolitikken

Vores privatlivspolitik bliver løbende vedligeholdt og opdateret. Du kan øverst på siden se hvornår den sidst er blevet opdateret. Du vil blive informeret om ændringer af væsentlig karakter, således at du kender konsekvenserne heraf.Behandlingsaktiviteter

Herunder kan du læse yderligere om de enkelte behandlingsaktiviteter i HCA Airport.Nyhedsbreve

Personoplysninger der behandles

Navn og e-mailadresse.


Formål

Vi skal bruge din e-mailadresse for at kunne sende dig nyhedsbreve, og dit navn for at kunne personalisere disse. 


Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata ud fra det samtykke du afgiver når du tilmelder dig nyhedsbrevet. Du kan til hver en tid tilbagetrække dit samtykke, hvorefter vi ophører med at sende dig yderligere nyhedsbreve. I hvert nyhedsbrev er der i bunden et link hvor du kan afmelde nyhedsbrevene.


Modtagere

HCA Airport benytter sig af Mailchimp til at afsende nyhedsbreve. Mailchimps servere ligger i USA, men er certificeret efter EU-US Privacy Shield, hvilket vil sige, at sikkerhedsniveauet lever op til europæiske standarder.  Derudover samarbejder HCA Airport med Kommpress omkring vores kommunikation, herunder vores nyhedsbreve. 


Sletning

HCA Airport behandler dine oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve, ind til du afmelder vores nyhedsbrev.Overvågning

Personoplysninger der behandles

TV-overvågning af lufthavnens områder.


Formål og behandlingsgrundlag

Formålet er at have et højt sikkerhedsniveau i lufthavnen. Derudover er overvågning et blandt mange andre lovkrav der stilles til en lufthavn, hvilket er vores behandlingsgrundlag, . 


Modtagere

HCA Airport kan, i særlige situationer hvor det er nødvendigt, dele relevante oplysninger med de danske myndigheder.


Sletning

Vores overvågning af lufthavnens områder slettes senest efter 30 dage i henhold til persondataloven. I tilfælde af sager eller igangværende undersøgelser kan optagelser opbevares i længere tid.Begrænsning af dine rettigheder

Du har ikke ret til indsigt i tv-optagelser. Dette er i henhold til forordningens artikel 23.1, som siger, at dine rettigheder begrænses af hensyn til den offentlige sikkerhed samt forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgelse af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed.Brug af cookies på dette website

Hvad er en cookie

En cookie er et stykke information som opbevares på din computer. De anvendes typisk til at sikre den tekniske funktion af et website, men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugeres færden.


Hvad er cookie-loven

Cookie-loven skal beskytte brugere mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.


Vores brug af cookies på dette website

På dette website bruger vi cookies til at opsamle information om brugernes færden. Denne cookie slettes fra din browser når du afslutter besøget hos os. Vi anvender den opsamlede viden til at forbedre vores website så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information du har brug for hos os. Hvis du logger på eller handler hos os, anvender vi tillige cookies til at sikre tekniske gennemførsel af de nævnte services.

Hvordan vælger jeg cookies fra?

Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk at det kan betyde at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.


Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer


http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/delete-your-internet-cookies


Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser


http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies


Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser


http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647


Vejledning i at slette cookies i Safari på Mac


https://support.apple.com/da-dk/guide/safari/sfri11471/mac


Vejledning i at slette cookies på Safari iOS


http://support.apple.com/kb/HT1677

hca-sitemap.png

Lufthavnvej 131, DK-5270 Odense N | Tel: +45 65 95 50 72

Åbningstider: Mandag - fredag 08:00 - 18:00. Lørdag - søndag: 09:00 - 17:00

hha-logo2014