Rejseregler med planter

Fra 14. december 2019 gælder der nye og strammere regler for indførsel af planter og

planteprodukter fra lande uden for EU. Det gælder også for rejsende, som medbringer planter og

planteprodukter i bagagen.


De nye regler betyder at det fra 14. december 2019 ikke længere er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter fra rejser i lande udenfor EU, uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat. Reglerne er også gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter. De eneste undtagelser fra disse regler er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan indføres.


Hvis du medbringer planter til plantning, herunder visse typer af frø til udsæd, fra lande udenfor EU, skal disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til import. Varen vil derefter importkontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Du skal være opmærksom på at der er udgifter forbundet med importkontrollen. Hvis du medbringer frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning, fra lande udenfor EU, vil der stadig være krav om plantesundhedscertifikat, men produkterne skal ikke anmeldes til import.


De nye regler indebærer desuden, at flere typer af planter til plantning bliver omfattet af forbud mod import. Reglerne skyldes en ny EU-forordning, som kaldes Plantesundhedsforordningen og har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab, samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter.


I Importvejledningenkan du læse mere om importforbudte planter, særligt afsnit 2.4 (importforbud) og

afsnit 2.2. og 2.3. om plantesundhedscertifikatpligtige produkter.

Du finder vejledningen her: 

Importvejledningen 

hca-sitemap.png

Lufthavnvej 131, DK-5270 Odense N | Tel: +45 65 95 50 72

Åbningstider: Mandag - fredag 08:00 - 18:00. Lørdag - søndag: 09:00 - 17:00

hha-logo2014