UAS

De seneste år er interessen for et civilt/kommercielt marked for UAS imidlertid vokset voldsomt, idet UAS-teknologien med fordel synes at kunne anvendes på mange områder – og vil være omkostningsbesparende i forhold til bemandet flyvning eller give mulighed for helt nye løsninger. På sigt kan man forestille sig at ubemandede løsninger tager helt eller delvis over i forhold til bemandet flyvning. Analyser fra USA viser, at det globale marked for UAS sammenlagt vil have omsat for ca. 500 mia. kr i 2023.


Teknologien inden for selve platformen (flyet), payload (sensorer, kameraer m.v.) og omgivende systemer udvikler sig hastigt og gør flyvningen sikrere og mere avancerede anvendelser mulige. Anvendelsesmulighederne for UAS er mangfoldige – f.eks. brand- og kriminalitetsbekæmpelse, trafikregulering, inspektionsopgaver af f.eks. broer og vindmøller, observation i forbindelse med miljøkatastrofer, søulykker, vejprognoser, overvågning af grænser, natur, afgrøder, vildtdyrsbestande, opmåling, foto/film ved store events etc. 


Trods Danmarks ret begrænsede aktivitet inden for aerospace vil vi også se erhvervsvækst inden for UAS her i landet. HCA Airport har opbygget industrinetværket UAS Denmark, og det viser et interessant felt af seks store universiteter, udviklere og producenter direkte inden UAS, større virksomheder af fx software, offentlige organisationer, diverse slutbbrugere og ikke mindst internationale virksomheder som fx verdenstørste flyproducent - Boeing.


Desuden har vi i Danmark meget kapable producenter inden for sensorer, brændstofteknologi, satellitter m.v. UAS Denmark har desuden fået indmeldelser fra beredskab, rigspoilitiet, landbruget o.lign., hvilket dokumenterer en interesse for at komme i gang med anvendelsen af UAS.

På baggrund af internationale analyser kan man prognosticere en betydelig dansk og regional vækst.


Velkommen til Danmarks centrum for ubemandede fly!


LogoUASDenmark LogoUASTestCenterDenmark

hca-sitemap.png

Lufthavnvej 131, DK-5270 Odense N | Tel: +45 65 95 50 72

Åbningstider: Mandag - fredag 08:00 - 18:00. Lørdag - søndag: 09:00 - 17:00

hha-logo2014