Testcenter

Hans Christian Andersen Airport vil udvikle et nationalt UAS testcenter for ubemandede fly. Det skal imødekomme den forventede nationale og internationale markedsdrevne efterspørgsel efter internationalt godkendte testfaciliteter. 


HCA Airport ønsker at imødekomme forskere/udviklere, producenter og underleverandørers efterspørgsel efter egnede faciliteter, hvor de hurtigt kan få afprøvet, testet, dokumenteret og godkendt deres produkter, således at disse kan afsættes på markedet – nationalt og internationalt - såvel som anvendes til kommerciel og forskningsmæssig brug.


HCA Airport samarbejder med Trafikstyrelsen om udarbejdelse af de procedurer, der vil give lufthavnen mulighed for selv at godkende flyvning med UAS. Fremadrettet vil kunder derfor ikke skulle via den offentlige myndighed i Trafikstyrelsen, men i stedet HCA Airport, der effektivt ville kunne tildele de nødvendige tilladelser, såfremt kunden kan opfylde de nødvendige krav.


Målet er løbende at udvide lufthavnens beføjelser samt at udvide vores godkendte luftrum, så det også inkluderer muligheden for at flyve ud over vand. I dag er det således eksempelvis ikke muligt at flyve uden for syne (”beyond line of sight”), men dette skal gerne muliggøres i en overskuelig fremtid, da det vil være attraktivt for visse kundesegmenter.


Mere information om testcentret og de nuværende faciliteter på UAS Testcenter Danmark hjemmeside.


LogoUASTestCenterDenmark

hca-sitemap.png

Lufthavnvej 131, DK-5270 Odense N | Tel: +45 65 95 50 72

Åbningstider: Mandag - fredag 08:00 - 18:00. Lørdag - søndag: 09:00 - 17:00

hha-logo2014